Artikkelit/Articles

Taide on tunteen ja älyn terätön miekka taistelussa hyötymisen ja riistämisen kehitystä vastaan.

Taiteen, tieteen ja kädentyön haltuun ottaminen ovat siemeniä ymmärtämykseen ja elämäntaitoihin. Taidepedagogiikka on se aikuistuneen ihmisen ohjaimisto, joka kannustaa lapsia, nuoria ja aikuisia kulttuuriperinteiden sisäistämiseen ja jatkamiseen. Tiede, tai taide eivät ole millään tasolla itseisarvoja. Ilman ihmistä ei ole vastaanottamista, kyseenalaistamista, empatiaa.

Musiikki ja ylipäätään taide on vain väline siinä tärkeämmässä seikkailussa: ihmisen kasvussa. Ja mihin suuntaan? Hyvään, vai pahaan?

Taide, joka murenee matkalla vastaanottajiaan kohden, saattaa haihtua tuulen mukana saavuttamattomiin. Se voi olla joko sisällötöntä, tai liian vaikeata aikalaisten kohdattavaksi. Tuulen merkitys kohonnee tällöin suuremmaksi, sillä ilmavirta ei kulje aina samaan suuntaan. Se kannattelee purjeissaan myös ihmisen kuolemattomia jälkiä palauttaakseen ne joskus uudelleen muiden löydettäviksi.

Idea on unen kasvi, joka kukkii ainoastaan suotuisissa olosuhteissa. Suotuisa on suhteellista, se voi olla auvoista, lämmintä, riemullista, kitkaista, jopa tuskaisaa.

Säveltäminen ja improvisointi on aarteen etsimistä vaikeakulkuisessa, värisyttävän haastavassa metaforien viidakossa.

Mene eteenpäin, älä juutu!

Esa Helasvuo

Kommentit/Comments

Art is a bladeless sword of the emotions and intellect

– in the struggle against exploitation and deprivation

Exposure to arts, crafts and sciences promotes understanding and the skills required to succeed in life. Art pedagogy is a teaching method in which mature practitioners encourage children, young people and adults to absorb and uphold cultural traditions. Science or art have no intrinsic value of their own. Without a public there is no experience, questioning or empathy.

Music – or art in general – is simply an influence in that more important adventure: human growth. And in what direction? For good or for bad?

If art disintegrates en route to its public, it may be dispersed to the winds – perhaps because it lacks content, or is too complex for contemporary comprehension. In this situation, the wind’s significance increases, for air currents do not always blow in the same direction. They may also bear in their wings the immortal creations of man, only to return them at a later date for others to find.

An idea is the offshoot of a dream, which flowers only in favourable conditions. “Favourable” is a relative concept; it may mean blissful, passionate, triumphant, fractious, or even anguished.

Composing and improvising are like a treasure hunt in an almost impenetrable, immensely intimidating jungle of metaphors.

Move on; don’t get stuck!

Esa Helasvuo

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player